Koulutusviennin koulutuksia syksyllä 2019

Miten koulutuksesta ja oppimisesta voidaan luoda menestyviä tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille? Koulutukset ovat ilmaisia ja avoimia Pohjois-Pohjanmaan oppilaitosten henkilökunnalle ja muille koulutusviennistä kiinnostuneille.

Järjestämme koulutusvientiin liittyviä koulutuksia syksyllä 2019 ja keväällä 2020 Oulussa. 

Koulutuksia järjestetään seuraavista teemoista:

• koulutusviennin mahdollisuudet

• tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

• kansainvälinen markkinointi

• kohdealuetuntemus

• laki- ja sopimusasiat

Syksyn koulutukset

13.9. Koulutusviennin mahdollisuudet -seminaari

27.9. Palvelumuotoilun perusteet

10.10. Palvelumuotoilun työkalut

17.10. Palvelumuotoilun työkalut

31.10. Liiketoiminnan suunnittelu (Business Model Canvas) ja tuotteistaminen

7.11. Liiketoiminnan suunnittelu (Business Model Canvas) ja tuotteistaminen

14.11. Kansainvälinen markkinointi

21.11. Kohdemarkkinatuntemus: Gulfin alue (Persianlahden arabimaat)

28.11. Kohdemarkkinatuntemus: Kiina ja Kaakkois-Aasia

5.12. Kohdemarkkinatuntemus: Latinalainen Amerikka

12.12. Kohdemarkkinatuntemus: Afrikka

Puolen päivän koulutukset alkavat klo 8:30. Sisällöt, paikat ja kouluttajat tarkentuvat myöhemmin.

Koulutukset ja Koulutusviennin mahdollisuudet -seminaari järjestetään osana Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen -hanketta (KAHVI). Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja OSAOn kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Koulutuksiin ja seminaariin osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille ja organisaatioille. Tuki myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä. Oulun ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston ja OSAOn työntekijöiden osalta de minimis -selvitys on hoidettu. Muiden organisaatioiden osallistujille lähetetään ohjeet de minimis -selvityksestä ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää de minimis -tuesta.