Kansainvälinen markkinointi ja kohdemarkkina-alueet tutuksi PINO Networkin koulutuksissa

Kahvi_koulutukset.jpg

PINO Network tarjoaa koulutusviennistä kiinnostuneille asiantuntijoiden pitämiä koulutuksia kansainvälisestä markkinoinnista ja kohdemarkkina-alueista ympäri maailman!

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja kaikille avoimia.

KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI

Mitä on koulutusvientituotteiden ja -palveluiden kansainvälinen markkinointi? Mitkä ovat kansainvälisen markkinoinnin suunnittelemisen lähtökohdat, miten eri kulttuurit huomioidaan markkinoinnissa ja mitä markkinointikanavia käytetään? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset PINO Networkin järjestämässä koulutusviennin kansainvälisen markkinoinnin koulutuksessa 14. marraskuuta.

Aika: Torstai 14.11.2019, klo 12:00-15:30
Paikka: Diak Oulu, Albertinkatu 16 B, luokka 2100

Kouluttajana Teija Ruokamo, Nortastic Oy.

Ilmoittaudu viimeistään 7.11.2019

Voit ilmoittautua samalla kaavakkeella yhteen tai useampaan koulutukseen:

KOHDEMARKKINATUNTEMUKSEN KOULUTUKSET

Osallistu kohdemarkkinatuntemuksen koulutuksiimme! Puolen päivän koulutuksissamme huippuasiantuntijat perehdyttävät Gulfin alueen, Kiinan ja Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan markkinoihin; alueiden yleis- ja erityispiirteisiin, kaupallisiin ja poliittisiin suhteisiin, toimintatapoihin ja asenteisiin sekä kysyntään ja tarjontaan.

Kouluttajina kohdealueiden huippuasiantuntijat: Katia Al-Kaisi, Minna Saneri, Auli Leskinen ja Satu Järvinen.

Voit ilmoittautua samalla kaavakkeella yhteen tai useampaan koulutukseen:

Kohdemarkkinatuntemus - Gulfin alue (Persianlahden arabimaat)

Aika 19.11.2019, klo 12:00-15:30
Paikka: OAMK, Kotkantien kampus, Orange Room

Kouluttajana Katia Al-Kaisi, Education House Finlandin toimitusjohtaja.

Ilmoittaudu viimeistään 12.11.2019

Kohdemarkkinatuntemus: Kiina ja Kaakkois-Aasia

Aika 28.11.2019, klo 12:00-15:30
Paikka: OSAO, Kotkantie 2A, Tekniikan yksikön auditorio

Kouluttajana Minna Saneri.

Ilmoittaudu viimeistään 21.11.2019

Kohdemarkkinatuntemus: Latinalainen Amerikka

Aika: 5.12.2019 klo 8:30-12:00
Paikka: Oulun yliopisto, Tellus Stage

Kouluttajana toimittaja, tutkija ja kirjailija Auli Leskinen.

Ilmoittaudu viimeistään 29.11.2019

Kohdemarkkinatuntemus - Afrikka

Aika: 12.12.2019, klo 8:30-12:00
Paikka: Diak Oulu, Albertinkatu 16B, luokka 2100

Kouluttajana Satu Järvinen, Skillsafari Oy.

Ilmoittaudu viimeistään 5.12.2019.

Voit ilmoittautua samalla kaavakkeella yhteen tai useampaan koulutukseen:

Koulutukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (500 €/yritys). Yritysten osallistujille lähetetään ohjeet de minimis -selvityksestä ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää de minimis -tuesta.

Koulutus järjestetään osana Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen -hanketta (KAHVI). Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja OSAOn kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.