Koulutusvientiä voivat tehdä melkein kaikki – yhden luukun toimijaa kaivataan Ouluun

architecture-blur-build-159358.jpg

Ei, koulutusvienti ei ole vain sitä, että Suomesta mennään ulkomaille opettamaan lapsia. Eikä se ole pelkkään opetukseen liittyvää vientiä. Koulutusvienti kannattaa ymmärtää koulutukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden vientinä toiseen maahan siten, että maksaja on ulkomainen taho. Näin ollen toteutus voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

Seuraava haaste on ymmärtää, mitkä tuotteet ja palvelut liittyvät koulutukseen. Tämä saattaa tulla yllätyksenä - jopa yrittäjälle itselleen: mikä tahansa tuote tai palvelu, joka liittyy oppimiseen tai oppimisympäristöön.

Otetaan esimerkki: Qatarilainen yksityiskoulu ostaa Oulusta koulurakennuksen avaimet käteen -toimituksella. Koulu suunnitellaan, rakennus pystytetään, sähköistetään, viemäröidään, valaistaan, akustoidaan, sisustetaan, rakennetaan piha-alueet - ja mitä kaikkea muuta? Kun näihin kaikkiin töihin otetaan mukaan suomalainen yritys, ne kaikki tekevät koulutusvientiä.

Kaikki tietävät, että pelkillä seinillä ei tee mitään, joten qatarilaiset ostavat seinien sisälle myös maailman parasta opetusta. Niinpä Oulussa paketoidaan paikallisiin tarpeisiin yhdessä asiakkaan kanssa räätälöity opetussuunnitelma, tuotetaan oppimateriaalit, pannaan pakettiin digitaaliset oppimista tukevat ratkaisut, liikuntaa ja kädentaitoja kehittävät tuotteet ja järjestetään koulun opettajille ja koko henkilökunnalle koulutusta, jotta he osaavat toimia suomalaisen mallin mukaisesti.

Oikeassa maailmassa homma ei käy ihan näin helposti, mutta sinnikkäästi yrittämällä ja puurtamalla se onnistuu, siitä on maassamme jo kokemuksiakin. Se, mitä tällä esimerkillä on tarkoitus havainnollistaa, on paitsi tuoda esille koulutusvientiä tekevien yritysten ja organisaatioiden toimialojen laaja-alaisuus, myös hoksauttaa, miten meidän pitää pystyä toimimaan, kun seuraavan kerran Ouluun saapuu yksityiskouluketjun omistaja ostohousut jalassa, lyö taalat tiskiin ja tilaa kaiken. Meidän tulisi pystyä tarjoamaan se kaikki.

Oulun alueella on paljon huippuosaamista ja potentiaalia kaikilta koulutusviennin osa-alueilta. Tätä osaamista on jo kerätty PINO Networkiin, joka on Oulussa perustettu koulutusviennin toimijoiden verkosto. Verkostossa on tällä hetkellä yli 60 jäsentä, yrityksiä ja koulutusalan organisaatioita. PINO Network muun muassa etsii ja välittää jäsenilleen uusia liiketoiminta-avauksia globaaleilta koulutusmarkkinoilta ja avaa mahdollisuuden jäsenten väliselle yhteistyölle ja jopa uusille koulutusviennin innovaatioille. PINO Networkin toimintaa toteutetaan hankerahoituksella kesään 2020 asti.

Yhden luukun periaatteesta puhutaan niin paljon, että se on lähes kokenut inflaation, mutta silti se on oikea tapa lähteä kilpailluille koulutusviennin markkinoille. Harvalla, isollakaan yrityksellä tai organisaatiolla on tarpeeksi resursseja tai osaamista toimittaa ostajalle koko pakettia. Siksi tarvitaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteinen verkosto. Asiakkaalle verkosto näyttäytyy yrityksenä tai myyntiorganisaatiota, jolla on kaikki langat käsissään. Kuka sen perustaa, mikä sen muoto ja toimintaperiaate on, ketkä siihen lähtee mukaan – kysymyksiä vaille vastauksia on vielä paljon. Tiedetään vain, että on tarve.