Nopeita kokeiluja Oulussa

Tule mukaan yhteiskehittämään Hintan koululle syksyllä 2018!

 

KUTSU INFOTILAISUUTEEN!

Aika: 13.8.2018 klo 14.00-16.00
Paikka: Hintan koulu, Valjastie 19, 90650 Oulu
Ilmoittautuminen: 6.8. mennessä tästä linkistä

Tervetuloa kuulemaan nopeista kokeiluista ja niiden toteuttamisesta
Hintan koululla. Kokeiluissa yritykset pääsevät yhteiskehittään omia tuotteitaan ja palveluita oikeassa kouluympäristössä opettajien ja oppilaiden kanssa.

Nyt haettavat nopeat kokeilut perustuvat koulun omiin tarpeisiin, jotka on muotoiltu yrityksille suunnatuiksi haasteiksi:

Haaste 1: Aktiivisuus. Miten lisätä koululaisten aktiivisuutta
koulupäivän aikana?

Haaste 2: Oppimista tukeva oppimisympäristö.
Miten fyysistä oppimisympäristöä voisi kehittää niin,
että se tukisi paremmin oppimista?

Lataa haasteiden tarkemmat kuvaukset täältä
 

Infotilaisuudessa kerrotaan tulevasta nopean kokeilun ohjelmasta ja siihen liittyvästä tarjouskilpailusta, kuullaan koulun tarpeista haasteisiin liittyen ja tutustutaan toimintaympäristöön.

Varsinainen tarjouskilpailu haasteisiin avataan seuraavana päivänä 14.8.

Lisätiedot:
Ville Lankinen
ville.lankinen@ouka.fi
https://www.oppimisenuusiaika.fi/oulu-2

Tilaisuus on osa 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta, jonka päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen
sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita
kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana: Helsingin kaupunki,
Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu,
Turun kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu. Vuoden 2020 huhtikuun loppuun kestävä
hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Kuvalähde: Helsingin kaupunki / Akifoto Oy, Aki Rask

 

Oppimisen uusi aika logot.PNG