Co-create your edtech product in the workshop

asian-coffee-colleagues-1243485.jpg

Edtech-company! Join the workshop and co-create your own product or service or a clear idea for it with stakeholders. The participants of the workshop are education professionals, developers, educational researchers and students. Co-Creation for the Future Learning Environments workshop takes place at Oulu University on October  9th at 12-16 pm.

Suggest your product/service to the workshop by filling the registration form (preliminary). Only four or five most suitable products will be selected! More information available in August. 


The event is a part of international Current and emerging technologies in research for human learning and interaction (The European Association for Research on Learning and Instruction,https://www.earli.org/ SIG20-26) workshop. It is organized by strategic profiling theme GenZ of the University of Oulu, Learning&Educational Technology Research Unit LET and The Smart Learning Environments for the Future project.

Koulutusviennin koulutuksia syksyllä 2019

Miten koulutuksesta ja oppimisesta voidaan luoda menestyviä tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille? Koulutukset ovat ilmaisia ja avoimia Pohjois-Pohjanmaan oppilaitosten henkilökunnalle ja muille koulutusviennistä kiinnostuneille.

Järjestämme koulutusvientiin liittyviä koulutuksia syksyllä 2019 ja keväällä 2020 Oulussa. 

Koulutuksia järjestetään seuraavista teemoista:

• koulutusviennin mahdollisuudet

• tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

• kansainvälinen markkinointi

• kohdealuetuntemus

• laki- ja sopimusasiat

Syksyn koulutukset

13.9. Koulutusviennin mahdollisuudet -seminaari

27.9. Palvelumuotoilun perusteet

10.10. Palvelumuotoilun työkalut

17.10. Palvelumuotoilun työkalut

31.10. Liiketoiminnan suunnittelu (Business Model Canvas) ja tuotteistaminen

7.11. Liiketoiminnan suunnittelu (Business Model Canvas) ja tuotteistaminen

14.11. Kansainvälinen markkinointi

21.11. Kohdemarkkinatuntemus: Gulfin alue (Persianlahden arabimaat)

28.11. Kohdemarkkinatuntemus: Kiina ja Kaakkois-Aasia

5.12. Kohdemarkkinatuntemus: Latinalainen Amerikka

12.12. Kohdemarkkinatuntemus: Afrikka

Puolen päivän koulutukset alkavat klo 8:30. Sisällöt, paikat ja kouluttajat tarkentuvat myöhemmin.

Koulutukset ja Koulutusviennin mahdollisuudet -seminaari järjestetään osana Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen -hanketta (KAHVI). Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja OSAOn kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Koulutuksiin ja seminaariin osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille ja organisaatioille. Tuki myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä. Oulun ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston ja OSAOn työntekijöiden osalta de minimis -selvitys on hoidettu. Muiden organisaatioiden osallistujille lähetetään ohjeet de minimis -selvityksestä ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää de minimis -tuesta.

Koulutusvientiä edistetty menestyksekkäästi Sharjahin emiraatissa

Mediatiedote
21.1.2019


Koulutusvientiä edistetty menestyksekkäästi Sharjahin emiraatissa

PINO Network-koulutusvientiverkostolla oli onnistunut neuvottelumatka Sharjahin emiraatissa viime viikolla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton johdolla ja Sharjahin sheikki Fahim Sultan Al Qasimin kutsusta toteutettu vierailu avasi monia uusia yhteistyömahdollisuuksia koulutusviennin saralla.

Delegaatiovierailun yhteydessä järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli eri koulutusasteiden esittely puolin ja toisin. Yksityiskouluista vastaava Muhadditha Al Hashimi teemoitti seminaarissa alustavasti mainiten mm. täydennyskoulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen.

Seminaariosuutta seurasivat tutustumiskierrokset päiväkodissa sekä Sajaya Young Ladies of Sharjah nuorten naisten vapaa-ajankeskuksessa. Paikallisia asiantuntijoita kiinnostivat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutus sekä arjen työhön tutustuminen Suomessa.

Sharjahin emiraatissa tullaan panostamaan vahvasti koulutukseen lähitulevaisuudessa, ja siinä kehittämisessä Oulun koulutusalan asiantuntijat ja PINO Network haluavat olla mukana.

Matkan aikana allekirjoitettiin kahdeksan aiesopimusta Sharjahin Tutkimus-, teknologia ja innovaatiopuiston kanssa, joka on osa Sharjahin Amerikkalaista yliopistoa. Sharjahin TKI-puistoa allekirjoitustilaisuudessa edusti toimitusjohtaja Hussain Al Mahmoudi. Aiesopimuksen allekirjoittivat PINO-verkoston toimijoista OSAO Edu Oy, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.

Suurlähettiläs Riitta Swan osallistui delegaation mukana sekä koulutusseminaariin että vierailukohteisiin.

Lisää tietoa PINO -verkoston toiminnasta ja Sharjahiin suuntautuneesta koulutusvientimatkasta:  

Projektipäällikkö Jussi Haukkamaa

+358 40 1955446,  jussi.haukkamaa@oamk.fi

www.pinonetwork.fi

https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/koulutusvientitoimijoille-myynti-ja-yhteistyomahdollisuuksia-sharjahin-emiraatissa.html

ryhmäkuva_sharjah.jpg